ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด


177 หมู่ที่ 13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด ตั้งอยู่ที่

177 หมู่ที่ 13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด

ได้แก่ 0773559000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติวรรณา หัวหิน การ์ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*