ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท


113 ถนนสวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่

113 ถนนสวนสน ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท

ได้แก่ 0773559000061
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น บีช บูติค รีสอร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*