ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อมาขายไป ขายปลีก-ขายส่ง น้ำดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์


1334/283 หมู่ที่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

1334/283 หมู่ที่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์

ได้แก่ 0773559000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทัชพร พาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*