บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด"

บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารไทย อาหารยุโรปจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด


5 ถนนพูลสุข ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ถนนพูลสุข ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด

ได้แก่ 0775558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บูซส์ บาร์ เรสเตอร์รองท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*