บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด"

บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด


23/545 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/545 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด

ได้แก่ 0775558000205
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หัวหิน การ์เด้น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*