บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด"

บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมวยไทย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด


116/1 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

116/1 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด

ได้แก่ 0775558000230
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิษย์คงเดช มวยไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*