บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด


323 หมู่ที่ 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

323 หมู่ที่ 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0775558000264
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หินเหล็กไฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*