บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด"

บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดซื้อ จัดหา เช่าซื้อ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด


35/7 ถนนเพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/7 ถนนเพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

แผนที่บริษัท บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด

ได้แก่ 0775558000299
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเอซิส เมทเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*