บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำโฆษณา เว๊บไซด์ ออกแบบดีไซน์งานต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


136/435 ชั้นที่ 2 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

136/435 ชั้นที่ 2 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0775558000311
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย แพลตตินัม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*