บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด"

บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างที่พักอาศัยทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด


815/1 หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด ตั้งอยู่ที่

815/1 หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

แผนที่บริษัท บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด

ได้แก่ 0775558000329
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยามแฟมิลี่ โกลบอล เจ.เค. จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*