บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด"

บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด


87/19 ชั้นที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/19 ชั้นที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด

ได้แก่ 0775558000337
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิคเวิร์ธ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*