บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด"

บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีกได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด


3/2 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/2 ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด

ได้แก่ 0775559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อธิรัฐอมรโชติ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*