บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


149/3 หมู่ที่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

149/3 หมู่ที่ 6 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

แผนที่บริษัท บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หลงเต๋อ ซีวีด ฟู้ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*