บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด"

บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การปลูกพืชผักกินผล รวมถึงแตงชนิดต่างๆ การเพาะเมล็ดพันธ์พืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด


337 หมู่ที่ 3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด ตั้งอยู่ที่

337 หมู่ที่ 3 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

แผนที่บริษัท บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด

ได้แก่ 0775559000039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมอลการ์เด้น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*