บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด"

บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจ บริการับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทร้านค้ารับแปลภาษาเอกสารและบริการอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด


6/229 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/229 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด

ได้แก่ 0775559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพลนนิ่ง พลัส บัญชีและกฎหมาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*