บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด"

บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่ อาคาร สถานที่ สำนักงาน หน่วยงานของรัฐและเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด


94/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

แผนที่บริษัท บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด

ได้แก่ 0775559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อรุณทวี ซุปเปอร์การ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*