บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด"

บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด


39/377 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/377 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฮอร์ลิทซ์ เฮดไลน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*