บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาช่วงแรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด


546 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

546 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0775559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสเอส ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*