บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด"

บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อชาใบและชาผงในประเทศเพื่อนำมาแบ่งบรรจุและจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด


290/53 หมู่ที่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

290/53 หมู่ที่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที เฮ้าส์ เอ็กซ์โพลเร่อส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*