บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด"

บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด


39/761 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/761 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด

ได้แก่ 0775559000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซลลี่ แฟมมิลี่ หัวหิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*