บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด"

บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์พร้อมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด


251 หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

251 หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160

แผนที่บริษัท บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮปปี้ ไบค์เกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*