บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด"

บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด


210/1 ถนนสละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

210/1 ถนนสละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

แผนที่บริษัท บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรี เบย์ เพาเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*