บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด"

บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด


38/10 ถนนพูลสุข ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/10 ถนนพูลสุข ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด

ได้แก่ 0775559000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีแอนด์เอ็ม คอนซิเลี่ยม พีทีวาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*