บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด"

บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายรถยนต์และจักรยานยนต์ ทั้งใหม่และมือสองรวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด


55/5 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/5 หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

แผนที่บริษัท บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธ.เจริญพานิชย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*