บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด"

บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน ซื้อ ขาย เช่า รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด


50 หมู่ที่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 หมู่ที่ 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ท๊อปวิว ฮอลิเดย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*