บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ซ์้อขายขายฝากจำนองให้เช่ารับโอนบริการจัดการที่ดินเปล่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด


41/408 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/408 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0775559000179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กันลยาณีรีสอร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*