บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเช่าให้เช่าการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


23/279 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/279 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0775559000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คูลซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*