บริษัท โลจิเซค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โลจิเซค จำกัด"

บริษัท โลจิเซค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โลจิเซค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โลจิเซค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โลจิเซค จำกัด


543/28 หมู่ที่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โลจิเซค จำกัด ตั้งอยู่ที่

543/28 หมู่ที่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท โลจิเซค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โลจิเซค จำกัด

ได้แก่ 0775559000209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โลจิเซค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โลจิเซค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*