บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด


41/327 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/327 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รอยัล ฟลัช แมนเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*