บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด"

บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด


69/7 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/7 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0775559000225
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ โฟร์ ซิบลิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*