บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด"

บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเสื้อผ้า อาหาร เครื่องใช้ ของเล่น เคมีภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด


55/47 หมู่ที่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/47 หมู่ที่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด

ได้แก่ 0775559000233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิค เบบี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*