บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด


37/123 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/123 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

แผนที่บริษัท บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0775559000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูไนเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*