บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด"

บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด


999 หมู่ที่ 4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

999 หมู่ที่ 4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190

แผนที่บริษัท บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด

ได้แก่ 0775559000268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีอีที คริสตัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*