บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด"

บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด


477/27 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด ตั้งอยู่ที่

477/27 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

แผนที่บริษัท บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด

ได้แก่ 0775559000276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลู ฮิลล์ วิว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*