ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น


165 หมู่ที่ 11 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น ตั้งอยู่ที่

165 หมู่ที่ 11 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น

ได้แก่ 0803558000253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษ์ คอร์ปอเรชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*