ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายตั๋วโดยสารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน


6/1 ถนนพัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน ตั้งอยู่ที่

6/1 ถนนพัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธานเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน

ได้แก่ 0803559000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันนี่เดย์ อีธาน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*