ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย


42/1 หมู่ที่ 2 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

42/1 หมู่ที่ 2 ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0803559000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*