ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น


48/7 หมู่ที่ 3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

48/7 หมู่ที่ 3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0803559000036
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรี-ธวัช คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*