ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอะไหล่ รวมบริการร่วม รถบรรทุก สิบล้อ หกล้อ หางพ่วง รถยนต์หนักอื่น ๆ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015)


5 ถนนบ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015) ตั้งอยู่ที่

5 ถนนบ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015)

ได้แก่ 0803559000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส (2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*