ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเร่งรัดหนี้สิน ติดตามทวงหนี้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์


4/345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

4/345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์

ได้แก่ 0803559000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสร้อย พาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*