ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา


641/1 หมู่ที่ 15 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา ตั้งอยู่ที่

641/1 หมู่ที่ 15 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา

ได้แก่ 0803559000125
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทองการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*