ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ น้ำมัน และก๊าซ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา


641 หมู่ที่ 15 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา ตั้งอยู่ที่

641 หมู่ที่ 15 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา

ได้แก่ 0803559000133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมทองการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*