ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา


84 หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา ตั้งอยู่ที่

84 หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา

ได้แก่ 0803559000141
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูแก้ว การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*