ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา


45/1 หมู่ที่ 2 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา ตั้งอยู่ที่

45/1 หมู่ที่ 2 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา

ได้แก่ 0803559000176
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรวมช่างการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*