ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง


596/63 หมู่ที่ 1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง ตั้งอยู่ที่

596/63 หมู่ที่ 1 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง

ได้แก่ 0803559000184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดียสตาร์ มาร์เก็ตติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*