บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด"

บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเหล็กเหล็กเส้นเหล็กรีดลอนเหล็กฉาก เหล็กอื่น ๆและวัสดุที่เกี่่ยวเนื่องลักษณะดังกล่าวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด


566/1 หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

566/1 หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0805558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็มเอส ซอร์สซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*