บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด"

บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด


421/118 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

421/118 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด

ได้แก่ 0805558000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น พี โชคดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*