บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


232 หมู่ที่ 12 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

232 หมู่ที่ 12 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

แผนที่บริษัท บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0805559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสือน้อย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*