บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ไฮโดรลิค และนิวมติกทุกชนิด รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำติดตั้งและซ่อมบำรุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


29/4 หมู่ที่ 3 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/4 หมู่ที่ 3 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0805559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทุ่งสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*