บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด"

บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซ่อมแซมบำรุงเครื่องยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด


440 หมู่ที่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด ตั้งอยู่ที่

440 หมู่ที่ 3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

แผนที่บริษัท บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด

ได้แก่ 0805559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อู่แดง เซอร์วิส ปากพนัง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*